Zážitková Akademie Titali zaštiťuje tyto projekty:

Semináře ZÁŽITKOVÉ SEZNAMKY

 • Tyto sebezkušenostní semináře jsou zaměřené na různorodé oblasti mezilidské interakce a osobnostního rozvoje.
  Probíhají v bezpečném a laskavém prostředí, kde je kladen velký důraz na respektování hranic sebe i ostatních.

  Semináře ZÁŽITKOVÉ SEZNAMKY poskytují unikátní možnost pro:

  1. Zážitek sebe sama v interakci s ostatními lidmi při rozmanitých fyzických a verbálních aktivitách
  2. Interakci s lidmi opačného pohlaví, harmonizaci mužské a ženské energie
  3. Poznání zajímavých a podobně naladěných lidí
  4. Cennou reflexi a zpětnou vazbu pro podporu dalšího rozvoje
  5. Inspirování se rozmanitými seberozvojovými teoriemi

Zážitková seznamka

 • Aaa
  Počet lidí: 16-20
  Věk: 23-43 let
  Cena: 1100 Kč
 • Tento seminář je vhodný pro nezadané, kteří chtějí poznat potenciální partnery nebo další skvělé lidi, užít si mužsko-ženskou interakci a rozvinout svoje seznamovací dovednosti.

  Seznamování z našeho pohledu není jen o pasivním čekání na toho pravého / tu pravou, ale předchází mu i poznávání sebe a nalézání své opravdovosti.

  Termíny

  Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny.

Pojďte se seznamovat a být při tom sami sebou.

Podstata semináře
Vycházíme z toho, že seznamování není jen o pasivním čekání na toho pravého / tu pravou, ale předchází mu i poznávání sebe a nalézání své opravdovosti.

Na semináři se soustředíme na tři roviny seznamování se:

 1. Seznámení se sám/sama se sebou – díky sebezkušenosti a zpětné vazbě od ostatních účastníků.
 2. Seznámení s lidmi obecně – podpora schopnosti navazovat vztahy – přirozeně, autenticky, s radostí.
 3. Seznámení s potenciálním partnerem – na semináři budou lidé s podobnými zájmy o osobnostní rozvoj, ochotou do sebe investovat čas i energii, tak je vysoká šance, že zde potkáte i svou spřízněnou duši.
Přínosy
 • Poznáte sami sebe v situacích, které jste pravděpodobně ještě nezažili.
 • Od ostatních účastníků získáte cennou zpětnou vazbu.
 • Vyměníte si na sebe kontakty s těmi, kteří vás zaujmou.
 • Rozvinete schopnost být sám sebou i mezi neznámými lidmi.
 • Podpoříte svoje sebevědomí.
 • Ujasníte si některé principy seznamování a budete se v této oblasti lépe orientovat a cítit.
 • Poznáte spoustu nových lidí, kteří kromě seznámení mají zájem o osobní rozvoj a mají odvahu vyzkoušet si netradiční aktivity.
Náplň semináře

Program je vždy poskládaný tak, aby účastníci zažili širokou škálu aktivit, které na sebe smysluplně navazují. Dáváme si záležet na navození důvěry a vytvoření přátelského, přijímajícího a otevřeného prostředí.

Můžete se těšit na:

 • Vyvážený počet mužů a žen.
 • Párové aktivity, při kterých se mezi sebou dobře poznáte.
 • Společné aktivity pro uvolnění prvotních ostychů (ice-breakers) a pro rozvoj důvěry a otevřenosti.
 • Sdílení zážitků a zkušeností ve dvojici, menší i větší skupině.
 • Modelové situace a diskuse nad nimi.
 • Zpětnou vazbu od  ostatních účastníků.
 • Vyváženou kombinaci fyzických a povídacích aktivit.

Zážitek dotekem


 • Počet lidí:
  14-18
  Věk: 23-50 let
  Cena: 1500 Kč
 • Zážitek dotekem je vhodný pro zadané i nezadané, kteří si chtějí v bezpečném prostředí zažít různé druhy doteků mezi mužem a ženou (bez erotického podtextu) a rozvinout vědomí svého těla.

  Zjistíte a zažijete si, jak se díky doteku s ostatními lidmi seznámit především sám/sama se sebou.

  Termíny
  15.10.2017 V BRNĚ
Seminář pro ty, co si chtějí vyzkoušet vědomou práci s dotekem v interakci s ostatními lidmi, dozvědět se něco o sobě a uvolnit se.

Podstata semináře

Vnímáme, že v naší společnosti je kolem doteků a dotýkání velké tabu, které nám často může bránit svobodně se projevit a komunikovat svoje potřeby a hranice.

A právě toto téma přinášíme v Zážitku dotekem, kde chceme podpořit autentické vyjadřování potřeb i vlastních hranic. S dotekem pracujeme velmi jemně a v bezpečném prostředí. Všechny aktivity jsou dobrovolné, nikdo u nás nebude nucen se někoho dotýkat ani být dotýkán!

NAPROSTÁ VĚTŠINA DOTEKŮ BUDE ZCELA NEINTIMNÍHO CHARAKTERU.
Dotek je velmi silný nástroj, díky kterému se skrze interakci s ostatními lidmi dostáváme více do kontaktu sami se sebou.
Ujasníme si druhy doteku (podporující, informující, vedoucí, pečující…) a jejich možné využití.
Vytvoříme účastníkům prostor pro sebevyjádření, poznání sebe sama i ostatních lidí.

Přínosy
 • Uvědomíte si různé druhy doteku a ujasníte si, který vám vyhovuje.
 • Naučíte se komunikovat jasněji své potřeby a zájmy.
 • Naučíte se lépe pracovat se svými hranicemi.
 • Poznáte sami sebe v situacích, které jste pravděpodobně ještě nezažili.
 • Naladíte se na svoje srdce a přirozenost.
 • Rozvinete svou schopnost důvěřovat a otevřít se bytí TADY a TEĎ.
 • Od ostatních účastníků získáte zpětnou vazbu.
 • Vyměníte si na sebe kontakty s těmi, kteří vás zaujmou.
 • Vyzkoušíte a rozvinete svoji odvahu být sám/sama sebou i mezi neznámými lidmi.
 • Dozvíte se nové věci o sobě a ujasníte si, co je pro vás důležité a na čem chcete dál pracovat.
 • Poznáte spoustu nových lidí, kteří kromě seznámení mají zájem o osobní rozvoj a mají odvahu vyzkoušet si netradiční aktivity.
Náplň semináře

Program je vždy poskládaný tak, aby účastníci zažili širokou škálu aktivit, které na sebe smysluplně navazují. Dáváme si záležet na navození důvěry a vytvoření přátelského, přijímajícího a otevřeného prostředí.

Můžete se těšit na:

 • Vyvážený počet mužů a žen.
 • Párové aktivity, při kterých se mezi sebou budete moci dobře poznat.
 • Aktivity kombinující různé druhy doteků s důrazem na rozvoj vědomí v jejich dávání i přijímání.
 • Reflexi, sdílení a zpětnou vazbu ke každé aktivitě.
 • Společné aktivity pro uvolnění prvotních ostychů (ice-breakers)  a pro rozvoj důvěry a otevřenosti.
 • Sdílení zážitků a zkušeností ve dvojici, menší i větší skupině.
 • Podporující zpětnou vazbu od  ostatních účastníků.
 • Kombinaci fyzických a povídacích aktivit.

Zážitková párty


 • Počet lidí: 16-30
  Věk: bez omezení
  Cena: 350 Kč (může být upřesněno dle termínu)
 • Tato vědomá párty je vhodná pro všechny, kteří se chtějí uvolnit (bez alkoholu a drog) ve svobodném tanci na skvělou hudbu s podobně naladěnými lidmi, bez pocitu strachu nebo trapnosti.

  Možná se přitom seznámíte, možná se přitom pobavíte, ale určitě se nebudete se nudit a zažijete příjemnou a uvolněnou atmosféru.

  Termíny
  14.10.2017 V BRNĚ
Pojďte si s námi zatančit, uvolnit svoje tělo i mysl…

Podstata akce

Klasické zábavy s alkoholem a všudypřítomným kouřem z cigaret nás už nějakou dobu neoslovují. Chuť tančit a jančit přesto zůstává, a tak vám přinášíme taneční setkání po svém. Jde nám o vytvoření prostoru pro párty bez alkoholu, drog a kouření, kde bude skvělá hudba, příjemní lidé a dobré občerstvení.

Přínosy
 • Uvolníte tělo i mysl. Vyřádíte se.
 • Dostanete se více do těla a do přítomnosti.
 • Užijete si skvělou zábavu v příjemném prostředí.
 • Rozvinete schopnost být sám sebou i mezi neznámými lidmi.
 • Poznáte spoustu nových lidí s podobnými zájmy.
Náplň
 • Společné aktivity, které vám pomohou začlenit se do kolektivu.
 • Dostatek volného prostoru pro sebe a to, co potřebujete (tanec, zpěv, relaxace, povídání…).
 • Společné pohybové aktivity, abyste se dostali více do těla.
 • Hodně tance a pohybu.
 • Párová akrobacie pro zájemce.
 • Zpěv pro odvážlivce (máme připravené i písničky pro karaoke).
 • Možnost dalších spontánních aktivit v oddělené klidové místnosti (meditace, masáže, sdílení…).

Semináře ZÁŽITKOVÉ ANGLIČTINY

 • Když do učení zapojíme všechny smysly, dáme svému mozku barevný, vizuálně zajímavý obraz, třeba i doprovázený vůní nebo pohybem, slovíčko už pro nás nebude jen černobílým slovíčkem, ale kombinací smyslových vjemů a obrazů, díky nimž si ho zapamatujeme snadněji a přirozeně.

  Kombinace angličtiny s pohybem zvyšuje kapacitu pamatovat si slovíčka. Zapojením pohybu a prožitku do učení cizího jazyka se výrazně zefektivňuje proces učení a osvojování si nového jazyka.

 • OLAMI

Zážitková angličtina


 • Počet lidí: 6-12
  Věk: bez omezení
  Cena: 1200 Kč
 • Tento seminář je vhodný pro „pokročilé začátečníky“, kteří se chtějí zlepšit v mluvené angličtině s radostí a bez stresu, cítit se svobodněji a sebevědoměji v komunikaci v angličtině před ostatními lidmi.

  Termíny

  Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny.

Podstata semináře
V tomto semináři rozvíjíme schopnost myslet a vyjadřovat se v cizím jazyce. Komunikace pak není stres, ale radost a příležitost. Učíme se přirozeně jako děti přes smyslové poznání, hru, prožitek, pohyb, objevování a neustálé zkoušení.
Přínosy
 • Získání sebedůvěry (v komunikaci, angličtině i v životě).
 • Schopnost více a volněji mluvit v angličtině.
 • Uvědomění, že učení cizího jazyka může být zábava.
 • Poznání, jak se dá angličtina učit a vnímat všemi smysly.
 • Propojení těla a mysli způsobem, který mi usnadní přístup k jazyku.
 • Prožitek propojení pravé a levé mozkové hemisféry.
 • Překonání obav a strachů z komunikace v cizím jazyce.
 • Orientace v tématu semináře.
 • Získání nových pohledů a informací.
 • Rozšíření slovní zásoby.
Náplň semináře

Program je vždy poskládaný tak, aby účastníci zažili širokou škálu aktivit, které na sebe smysluplně navazují. Dáváme si záležet na navození důvěry a vytvoření přátelského, přijímajícího a otevřeného prostředí.

Bude Vás čekat:

 • Ranní relaxační cvičení – vedené v angličtině.
 • Povídání ve dvojicích a sdílení ve skupině v tématu semináře.
 • Učení se v pohybu – propojení pravé a levé hemisféry, které umožňuje jednodušší přijímání cizího jazyka.
 • Společná práce na téma semináře.
 • Sdílení, diskuse.

Varianty:

 • Celodenní 10-18h včetně pauzy na oběd
 • Denní 10-16h včetně pauzy na oběd
 • Dopolední 9:30-13:30
 • Odpolední 15-19h

Zážitková cesta


 • Počet lidí: 4-12
  Věk: bez omezení
  Cena: kurzovné 600 Kč za den (plus případné cestovní výdaje…)
 • Tato cesta je vhodná pro všechny dobrodruhy, kteří chtějí poznávat krajinu vně i uvnitř sebe a přitom rozvíjet svou mluvenou angličtinu. Objevíte netušené krásy nejrůznějších míst v Česku i zahraničí a díky podpoře skupiny a vybraných aktivit se dozvíte spoustu věcí/informací o sobě, o místě, kterým procházíte, a především rozvinete svou schopnost mluvit anglicky před ostatními.

  Termíny

  Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny.

Vydejte se s námi na cestu za (sebe)poznáním a prožíváním angličtiny všemi smysly.

Podstata semináře

Při objevování nových míst často můžeme objevit i nové části sami sebe. Záleží na tom, jakým způsobem to děláme. Naše zážitková cesta funguje jako spirituální retreat (útočiště, vzdálení od každodennosti), kde vzniká prostor pro hlubší spojení sám/sama se sebou.

Toto spojení může nastartovat malé změny v myšlení a vnímání, které mohou vyvolat velké změny v životě. V kombinaci s angličtinou dochází k intenzivnímu propojování hemisfér a lepšímu vstřebávání jazyka do běžného života.

Budeme se společně podporovat v objevování, vnímání, rozvíjení pozornosti, vědomí a naladění na vnitřní moudrost.

Budeme mít pro vás zajištěno ubytování, návrhy programu, stravování, doporučení pro vnitřní práci.

Přínosy
 • Poznáte zajímavá místa na Zemi z jiného než klasicky turistického pohledu.
 • Vyzkoušíte si vnímání angličtiny všemi smysly.
 • Zažijete si, že anglicky to jde a nemusí to bolet.
 • Zažijete sílu a podporu skupiny.
 • Lépe poznáte sám/sama sebe.
 • Rozšíříte si slovní zásobu.
 • Poznáte sami sebe v situacích, které jste pravděpodobně ještě nezažili.
 • Poznáte spoustu nových lidí s podobnými zájmy.
Náplň semináře

Náplní bude především cesta. Budeme si povídat, učit a inspirovat se z příběhů a podporovat se v komunikaci s ostatními. Každá cesta bude mít své vlastní téma podle místa, kam se vydáme..

Můžete se také těšit na:

 • Ranní jógové cvičení a meditace (zklidnění) pro naladění na záměr cesty.
 • Týmové aktivity pro uvolnění prvotních ostychů (ice-breakers).
 • Sdílení zážitků a zkušeností ve dvojici, menší i větší skupině.
 • Závěrečná meditace pro ujasnění přínosů a vybrání důležitých bodů.
 • Závěrečné sdílení.

V ceně semináře je zahrnuto:

 • Program (viz výše)
 • Organizační zajištění
 • Podpora před cestou (praktické informace, tipy, co si sbalit, pomoc s vyhledáním letenek…)

V ceně není zahrnuto:

 • Doprava
 • Ubytování
 • Strava

Semináře ROZVOJ TANCEM

 • Semináře pod hlavičkou Rozvoj tancem vede tanečnice a lektorka Mirka Papajiková. Jejím záměrem je naučít lidi vidět tanec zevnitř, pohybovat se vědomě, vytvářet obrazy. Učí dýchat, chodit a chovat se tanečně, tedy v souladu s přirozeností svého těla, autenticky.

  Semináře kladou velký důraz na rozvoj vědomí v těle, bezpečný a zdravy pohyb a na porozumnění vztahům v těle a vztahům v propojení těla a mysli.

Ztišení v přírodě

 • Počet lidí: 10-20
  Věk: bez omezení
  Cena: 250 Kč

 • Ztišení v přírodě je vhodné pro všechny milovníky přírody, kteří se chtějí či potřebují na chvíli zastavit, zklidnit a uvolnit tělo i mysl v tichém prostředí a v příjemném kruhu podobně naladěných lidí.

  Termíny

  Tento seminář organizačně zajišťujeme přes Rozvoj tancem.cz – aktuální termíny naleznete na www.rozvojtancem.cz/kalendar-akci.

Přijďte se na pár hodin ztišit v přírodě. Vyzkoušíme si techniky vedoucí k relaxaci a sebepoznání.

Podstata semináře

Někdy nám chybí spojení s vnitřní moudrostí, spojení sám/sama se sebou. Děje se to kvůli vnějšímu „hluku“- množství zahlcujících informací, podnětů, zkušeností, pravidel, příkazů, zákazů, rad…. Pokud to všechno nedokážeme dobře filtrovat, snadno se v té záplavě ztrácíme.

Naším cílem je vytvořit prostor pro ztišení toho hluku. Z vlastní spirituální praxe víme, jak je naladění sám/sama na sebe nesmírně důležité pro naše psychické i fyzické zdraví, a tedy i dosahování štěstí a spokojenosti.

Přínosy
 • Naučíte se techniky vedoucí ke zklidnění mysli.
 • Lépe poznáte sami sebe.
 • Inspirujete se přírodními vzorci a principy.
 • Naučíte se vědomě pracovat s dechem a pozorností.
 • Podpoříte svůj osobnostní rozvoj.
 • Rozvinete schopnost být sám sebou i mezi neznámými lidmi.
 • Poznáte nové lidi s podobnými zájmy.

Ve variantě „Ztišení do těla“ navíc:

 • Rozvinete vědomí ve svém těle.
 • Uvolníte se z fyzického napětí.
 • Rozvinete příjemný pocit v těle a ze svého těla.
 • Probudíte laskavost a lásku ke svému tělu.

Ve variantě „Příroda všemi smysly“ navíc:

 • Rozvoj, zcitlivění smyslového i mimosmyslového vnímání

Ve variantě „Mantry a meditace“ navíc:

 • Rozezníte hlasivky a celé svoje tělo.
 • Podpoříte svou schopnost vnímat jemnější energii.
Náplň semináře

Program je vždy poskládaný tak, aby účastníci zažili širokou škálu aktivit, které na sebe smysluplně navazují. Dáváme si záležet na navození důvěry a vytvoření přátelského, přijímajícího a otevřeného prostředí.

Můžete se těšit na:

 • Seminář s hlubším napojením na přírodu.
 • Vědomou práci s dechem a pozorností.
 • Společné i párové aktivity.
 • Sdílení zážitků a zkušeností ve dvojici i ve skupině.
 • Techniky relaxace.

Ve variantě „Ztišení do těla“ navíc:

 • Techniky zvědomování těla.
 • Vědomý pohyb a aktivity na podporu širšího chápání souvislostí v těle.
 • Automasáž a relaxační techniky zaměřené na tělo.

Ve variantě „Příroda všemi smysly“ navíc:

 • Kreativní techniky pro rozvoj, zcitlivění smyslového i mimosmyslového vnímání.

Ve variantě „Mantry a meditace“ navíc:

 • Společné zvučení, hraní (bubnování, chřestění)
 • Zpěv manter s přírodní tématikou

Zážitková akrobacie

 • akro

 • Počet lidí: 4-20
  Věk: bez omezení
  Cena: 1200 Kč pro jednotlivce, 1600 Kč pro dvojici (dohromady)
 • Tento seminář je vhodný pro páry i jednotlivce, kteří chtějí do zkoumání mezilidské interakce aktivněji zapojit tělo a věnovat se nejen osobnímu pohybovému rozvoji, ale i tématům důvěry, vzájemné opory a komunikace.

  Seminář není nijak extrémně fyzicky náročný, ale pro příjemnou účast je nutné zvládat základní fyzické/jógové cviky jako prkno (plank), stoj na hlavě, luk a balanční pozice typu strom či tanečník.

  Termíny

  Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny.

Podstata semináře

Teprve v interakci s druhým člověkem můžeme skutečně zjistit, jak to máme s důvěrou k ostatním, jak dokážeme komunikovat své nejistoty a potřeby…a když se k tomu přidá tak intenzivní fyzický prožitek jakým je párová akrobacie, tak člověk získá velmi komplexní informaci, se kterou může dál pracovat.

Přínosy
 • Naučíte se mnoho prvků párové, taneční a jógové akrobacie.
 • Získáte hodnotnou a komplexní zpětnou vazbu.
 • Podpoříte svoje sebevědomí.
 • Dozvíte se nové věci o sobě a o tom, jak se chováte v různých situacích.
 • Poznáte spoustu nových lidí.
Náplň semináře

Program je vždy poskládaný tak, aby účastníci zažili širokou škálu aktivit, které na sebe smysluplně navazují.

Můžete se těšit na:

 • Společné, individuální i párové aktivity.
 • Aktivity pro rozvoj důvěry a  otevřenosti.
 • Sdílení zážitků a zkušeností ve dvojici, menší i větší skupině.
 • Zpětnou vazbu od ostatních účastníků.
 • Kombinaci fyzických a povídacích aktivit.