Kdo jsme

 • Zážitková Akademie Titali je prostor pro osobnostní růst, rozvoj zdravého sebevědomí, autentického projevu a zdravé mezilidské interakce.

  U firemní klientely navíc rozvíjíme i týmovou spolupráci.

  Název Titali znamená v sanskrtu Motýl. Motýl je symbolem transformace, růstu, spirituality, ale také lekhosti, radosti, hravosti, kreativity a otevírání se světu nových možností.

  Zážitková Akademie Titali zaštiťuje tyto projekty:

  VÍCE O LEKTORECH


Co děláme

Podporujeme lidi, kteří touží po:

  • Přímém osobním prožitku namísto pouhých teorií
  • Schopnosti snadněji a uvolněněji navazovat vztahy
  • Autentickém propojení s druhými lidmi
  • Porozumění lidem opačného pohlaví
  • Zvýšení schopnosti autentického vyjadřování svých potřeb
  • Posílení sebevědomí (např. i v komunikaci v angličtině)
  • Rozvoji vědomí ve svém těle
  • Prohloubení sebepoznání
  • Uvolnění mentálních bloků
  • Rozšíření své komfortní zóny (nejen) v oblasti sebeprojevení
  • Inspiraci pro svůj rozvoj
  • Relaxaci a zklidnění

Pro zájemce pořádáme sebezkušenostní semináře, podpůrnými prostředky jsou individuální konzultace, e-booky, články a další inspirativní příspěvky a tipy na našem webu a Facebooku.


Semináře ZÁŽITKOVÉ SEZNAMKY

 • Tyto sebezkušenostní semináře jsou zaměřené na různorodé oblasti mezilidské interakce a osobnostního rozvoje.
  Probíhají v bezpečném a laskavém prostředí, kde je kladen velký důraz na respektování hranic sebe i ostatních.

  Semináře ZÁŽITKOVÉ SEZNAMKY poskytují unikátní možnost pro:

  1. Zážitek sebe sama v interakci s ostatními lidmi při rozmanitých fyzických a verbálních aktivitách
  2. Interakci s lidmi opačného pohlaví, harmonizaci mužské a ženské energie
  3. Poznání zajímavých a podobně naladěných lidí
  4. Cennou reflexi a zpětnou vazbu pro podporu dalšího rozvoje
  5. Inspirování se rozličnými seberozvojovými teoriemi

   

  Vše zmíněné vede k hlubšímu zvědomění vlastního těla, autentickému vyjadřování a napojení se na lásku v sobě. Díky tomu může dojít k uzdravování nefunkčních vztahů sama k sobě, ke svým nejbližším i k širšímu okolí. To vnímáme jako hlavní náš přínos nejen pro jednotlivce, ale ve výsledku i pro celou společnost.

Jaký seminář si vybrat?

V roce 2015 jsme začínali s jedním seminářem zaměřeným na seznamování mezi muži a ženami. Od té doby našimi semináři (pod hlavičkou Zážitkové seznamky) prošlo přes 250 lidí a naše nabídka se rozšířila. Svůj seminář si teď můžete vybrat i Vy.